POZÝVAME VÁS NA                                                                   20.mája 2017 sa vo Fort Geronimo, Vlkanová uskutočnia prvé oficiálne MSR v hádzaní nožom
a sekerou (+ sprievodná súťaž v lukostreľbe), kde si môžu zasúťažiť a získať titul záujemcovia
zo Slovenska, Čiech, ale aj iných krajín, ktorí sa venujú uvedeným aktivitám.

Súčasťou podujatia budú tradičné vrhačské disciplíny, ale aj súťaže zamerané na inštinktívne
hádzanie (NO -SPIN). Súťaže vychádzajú z oficiálnych európskych pravidiel. Na priebeh
súťaže budú dozerať organizátori zo Slovenska v spolupráci s rozhodcami z W-clubu, ktorý
združuje záujemcov o westernové zručnosti v Čechách a na Morave - vrátane profesionálov
v hádzaní nožom a sekerou, ktorí získali mnoho ocenení na európskych súťažiach.

Udalosť sa uskutoční v príjemnom prostredí v štýle divokého západu pri reštaurácii Fort
Geronimo vo Vlkanovej pri Banskej Bystrici. Účastníci sa môžu ubytovať už v piatok priamo v
areáli Fort Geronimo, a to buď v netradične v upravených sudoch, alebo vo vlastných stanoch
za zvýhodnený poplatok.

Kontakt: Branislav Kohút- Brain 0903/667 499 , uni@sector.sk
Rezervácia ubytovania: Zdenka Odzganová - 0905/461 053
  VRHAČI NOŽOV A SEKIER
Lukostreľba   Medzibrod
Propozície súťaže
Play: MSR 2017 - Pravidlá: nôž + No Spin
Play: MSR 2017 - Pravidlá: inštinktívna dráha